ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЭРХ ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

Нийтэлсэн: Админ 2018-12-14 3:35:58

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ЭРХ ЗҮЙН ГАРЫН АВЛАГЫГ ТАНИЛЦУУЛЛАА


Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны хоёрдугаар сарын 14-ний өдрийн 50 дугаар тогтоолоор баталсан “Бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгээс олон зорилтод ажлыг дангаар болон бусдаар гүйцэтгүүлэх хэлбэрээр хэрэгжүүлж байна.  Эдгээр ажлын нэг  нь “Иргэний эрх зүйн албан бус сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг зорилтод бүлгийн хэрэгцээнд тулгуурлан боловсруулах, сургалт зохион байгуулах” ажил юм. Дээрх ажлын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зүйн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг холбогдох мэргэжлийн байгууллага, ажилтан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд танилцуулж тэдгээрийн саналыг авах зорилгоор нээлттэй хэлэлцүүлгийг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа.


Тус хэлэлцүүлгийг нээж Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн захирал С.Энхцэцэг  үг хэллээ. Хэлэлцүүлгийн чиглүүлэгчээр Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны эрхлэгч А.Түвшинтулга, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес инкубатор төв төрийн бус байгууллагын захирал Б.Гүнжилмаа нар ажиллаа.


Хэлэлцүүлгийн эхэнд Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Сонгохбаяр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зүйн орчин болон хуулийн хүртээмжийн талаарх судалгааг хэлэлцүүлсэн бол, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн албан бус боловсрол олгох төвийн тэргүүн Э.Мөнхцэцэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ахмадын холбооны тэргүүн нар Я.Алтанзагас нар хөтөлбөрийг боловсруулахтай холбоотойгоор сонгосон хуулийн судалгааны талаарх танилцууллаа.

 

Мөн Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес инкубатор төвийн захирал  Б.Гүнжилмаа Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу багшид өгөх зөвлөмж, анхаарах асуудал сэдвээр, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооны гүйцэтгэх захирал  Л.Бат-Отгон, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бизнес инкубатор төвийн сургалтын менежер Г.Осоржалам, “Цэгц медиа” групп ХХК захирал О.Анхбаяр нар Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх зүйн боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэхэд зориулсан сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагын агуулгыг танилцуулгыг хийлээ.


Хэлэлцүүлэгт Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг  төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл оролцож тус сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн саналыг тус тус чиглэлээр өглөө. Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос гаргасан саналыг боловсруулж буй хөтөлбөр, гарын авлагат тусган, сайжруулж хэвлүүлэх юм. Энэхүү сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг ашиглан цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулах юм.