Газар хөдлөлтийн танхимыг бүрэн шинэчиллээ

Нийтэлсэн: Javkhlan 2019-11-08 12:27:02

ОБЕГ, Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА)-тай хамтран “Монгол Улсын газар хөдлөл- тийн гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүү- лэх төсөл”-ийг 2017-2019 онд хэрэгжүүллээ. Төслийн үр дүнд гамшгийн орон зайн мэдээллийн нэгдсэн сан үүсгэж, барилга болон дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний үнэл- гээ, аргачлал, дүрэм боловсруулж, хүүхэд, залуучуудад гамшгаас хамгаалах боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр (2019-2020 оны хичээлийн жилээс мөрдөж эхэлсэн) гаргажээ. Уг төслийн хүрээнд барилга, байгууламж газар хөдлөхөд тэсэх, эсэхийг хэмжих таван нэр, төрлийн таван багц багаж, чичирхийллийг биеэр мэдрэх төхөөрөмж (нийт 1.5 тэр- бум төгрөгийн өртөгтэй)-ийг Монгол Улсад нийлүүлсэн байна. Мөн 160 гаруй сургагч бэлтгэн, сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт гамшгаас хамгаалах сургалт явуулах болжээ.

0 сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл үлдээх